Færder
Postadresse: , 3145 Tjøme
Besøksadresse: Rødsgt. 36, 3145
Telefon: 33 39 00 00
På kanten av havet
Produksjonsliste
Program

På kanten av havet

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

KUNST OG NATUR PÅ NASJONALPARKSENTERET

Kunstnermøte og workshop

De fleste encellede planktonorganismene  kan du ikke se med det blotte øye - men gjennom blant annet et elektronmikroskop kan en se hvor vakre de er. Visste du at i 1 liter vann finnes det mellom 10 000 og 20 000 plankton? Kunstneren Ellen Karin Mæhlum har lenge jobbet med naturen og vårt forhold til den. Som grafiker er hun opptatt av å bruke kunst som virkemiddel for å øke vår bevissthet om nettopp naturen. Å gjøre synlig noe som for de fleste er usynlig og utilgjengelig en viktig drivkraft for Ellen Karin og hennes kunnskaper om plankton. Hennes evner til å fange opp detaljer, gjør møte med hennes bilder til en helt spesiell kunstopplevelse. I verkstedet «Planktonportretter» studerer elevene de fantastiske mønsterstrukturene i forskjellige planktontyper og elevene skaper sine egne verk.

Nasjonalparksenteret

Inne: Vi starter innendørs. Her kommer vi til å bruke ca én halvtime før vi går ut og bruker den resterende tiden i nasjonalparken. Naturveileder ønsker klassen velkommen og presenterer kort seg selv og dagen vi har i vente. Klassen deles så inn i grupper på 3(-4) elever pr gruppe.  Deretter vises På Kanten av Havet og elevene kan bruke nettbrettene de får av oss til å få ut informasjon om ulike marine dyr og planter og hvilke utfordringene disse står overfor. Vi bruker omlag 15-20 min på dette sammenlagt. Deretter skal vi leke en utvidet næringskjedelek med ytre stressfaktorer (de tre utfordringene vi har gjennomgått i den interaktive modulen; spøkelsesnett, marin forsøpling og fremmede arter (Stillehavsøsters)). Dette blir aktivt og gøy! Vi bruker noen få minutter på denne, samt en liten oppsummering av hva vi kom frem til av næringskjeder og hva/hvem som påvirker hva/hvem i næringskjedene (på godt og vondt!).  

Ute: Vi skal “vandre” fra land til strand og se litt på hvordan naturen gradvis forandrer seg på veien vår til fjæra -hva skjer her egentlig med de ulike dyre- og planteartene her, hvordan tilpasser de seg? Naturveileder viser fram ulike plante- og dyrearter for demonstrasjon.  Vi ser videre på begreper som svartelistet og rødlistet - hvem vil vi verne og hvem vil vi fjerne, hvorfor?  Nøkkelart/paraplyart - noen arter kan være helt grunnleggende for at andre skal kunne eksistere, slik som nettopp mange planktonarter er. Hvordan henger dette egentlig sammen?  Vi tar i bruk kunstige marine økosystem (i baljer) for å demonstrere og oppsummere litt rundt de marine næringskjedene. Her kan vi godt bruke de samme gruppene som innendørs. Helt til sist avslutter vi “timen” vår med en liten refleksjonsrunde på marin forsøpling.

Lærerveiledning

http://www.kunstiskolen.no/planktonportretter

Utstillingen ”Planktonportretter” består av grafiske blad fra kunstneren Ellen Karin Mæhlums serie med samme navn. Bildene kan fascinere og inspirere til eget skapende arbeid, og gjennom bakgrunnsstoffet  i lærerveiledningen, kan utstillingen også gå inn i et tverrfaglig arbeid hvor kunst og naturfag møtes.

Med utstillingen følger en lærerveiledning, denne kan også lastes ned fra Kunst i Skolens hjemmesider www.kunstiskolen.no

Kunstnermøte og workshop

Kunstutstilling, samtale om plankton og prosessen om å gjøre ”det usynlige synlig”. Gjennomgang av verktøy og sikkerhet, praktisk arbeid og oppsummering.Elevene lager planktonportrett på en transparent plate som bearbeides med sandpapir, tegnes og males på slik at de ulike planktonportrettene får ” personlighet”. Til slutt kan de eventuelt risses i platene med koldnål i for å få relieff. Det er et overordnet mål å bygge videre på portretter av plankton, slik at det skapes en helhet. Det er gjennom å se, lære og forstå at nye ideer skapes og uttrykkes. Elevenes kreative arbeid henges opp og etterhvert kommer rommet til å fylles av unike kunstverk som ”svever” i rommet. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Færder
  • Idé/opplegg: Gjennomføring:
    Klassen deles i to. Fint hvis lærerne har gjort dette i forkant.
    Kl 09:10 – 10:45 gruppe 1 har kunstnermøte og workshop i andre etasje, gruppe 2 «på kanten av havet» i første etasje/evt også ute – med naturveilleder fra nasjonalparksenteret.10:50 – 11:10 felles lunsj11:15 – 13:00 gruppe 2 har kunstnermøte og workshop, gruppe 1 «på kanten av havet»

Om kunstner / utøver / gruppe

FÆRDER NASJONALPARKSENTER

Færder nasjonalparksenter sitt oppdrag er å spre kunnskap om nasjonalparken og å drive naturveiledning og skape aktivitet i nasjonalparken. Senteret ble åpnet av H.M. Dronning Sonja den 26. juni 2015 og står på samme sted som den gamle restauranten på Verdens Ende. Rullesteinfasaden fra den opprinnelige restauranten fra 1932 er bevart, og føyet sammen med nye og spennende elementer som ”Færder-aksen” og rotunden med kompassrose i øverste etasje.

Senteret skal informere og skape engasjement og aktivitet rundt nasjonalparken. Attraksjonen ”På kanten av havet” tilbyr besøkende en informativ og nyskapende opplevelse. Egne opplegg for skoleundervisning. Nasjonalparksenteret er også et samlingspunkt for forskning og forvaltning.

ELLEN KARIN MÆHLUM

Ellen Karin Mæhlum er en billedkunstner som hovedsakelig jobber med grafiske trykk. Utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), Kunsthøgskolen Oslo (KHiO) og på Kungl. Konsthøgskolan (KKH) i Stockholm. Hun har også 1 år Praktisk-pedagogisk utdanning ( PPU) fra HiOA. Mæhlum har deltatt på en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt.

Siden år 2000 har Mæhlum jevnlig hatt opphold på Svalbard. De fleste gangene i Ny-Ålesund som i dag er et senter for internasjonal arktisk forskning og miljøovervåking. Oppholdene og samarbeid med forskere har resultert i flere grafikkutstillinger.

http://ellenkarin.no/indexw.html

KUNST I SKOLEN

Kunst i Skolen er en ideell medlemsorganisasjon som i over seksti år har arbeidet for at visuell kunst skal få en sentral plass i lærings- og holdningsdannende arbeid i skolen. Organisasjonen er landsdekkende og støttet av Kunnskapsdepartementet.

Vi ønsker å gi barn og ungdom opplevelser som bidrar til å utvikle kunstforståelse, kreativitet, kritisk sans og følsomhet for visuelle uttrykk. Gjennom Kunst i Skolens vandreutstillinger får mange tusen skolebarn hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og originalkunst. Kunst i Skolen produserer også digitale bildepresentasjoner til bruk i skolen med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design. I tillegg arrangerer Kunst i Skolen lærerkurs og studiereiser, og bistår skoler i forbindelse med kunstinnkjøp.

Medlemmer mottar månedsbrev med informasjon om nye utstillinger, bildepresentasjoner, kurs, studiereiser og andre tilbud. Medlemmer får også til en hver tid rabatt på kunstkjøp i vårt galleri. Både privatpersoner så vel som skoler, foreninger og bedrifter kan bli medlem.

OM VANDREUTSTILLINGENE
Kunst i Skolen ønsker at barn og unge i hele Norge skal se og oppleve kunst – og også ha tid og rom til å jobbe med ulike temaer knyttet til utstillingene – sammen med egen lærer. Utstillingene er pakket i lett håndterlige kofferter eller kasser og inneholder fra fire til åtte bilder som kan henges i fellesrom eller klasserom/avdelinger. Den får bli på skolen eller utstillingsstedet i fire uker og det følger med en lærerveiledning med forslag til hvordan læreren kan arbeide med utstillingen sammen med elevene – også med referanser til målene i læreplanen. Dersom dere har spesielle temaer eller ønsker kan dere ta kontakt med oss, så finner vi en utstilling som passer deres opplegg!
Gå gjerne også inn på nettsidene våre og se på de ulike utstillingene vi tilbyr.

http://www.kunstiskolen.no

Multimedia og vedlegg

Bilder

På_kanten_av havet1.jpg
Verdens_ende_På_kanten_av_havet.jpg
nettbrett_nasjonalparksenteret.jpg
logo kunst i skolen.jpg
Planktonportretter..jpg
Visuell kunst / Billedkunst, Annet
Trinn: 5 - 5
Praktisk informasjon
Programlengde
Hel skoledag
Maks publikumsantall
30
Påkledning, publikum
Vi skal tilbringe mesteparten av tiden utendørs, så husk godt med klær om det er litt ruskevær. 
Merknad
Skolen har ansvar for å ha med nok lærere/assistenter til sine elever. Dvs minimum 2. Husk at klassene deles i to - fint hvis lærerne har gjort dette i forkant. Det er også viktig at lærerne har satt seg inn i opplegget.
Utstyr: Luper, kikkerter, feltbøker; hvis skolene har er dette flott å ta med.
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Færder